Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı topluluk ortamında değeri olan , kapasite, hattıhareket ve sair davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyöneten.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler katkısızlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim bilimi; kişinin davranışlarındaki evetşantısı vasıtasıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değçalışmame meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kadar eğitimin bir çok tanılamamı yapılabilmektedir. Fakat, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanılamam:

“Bireyin davranışında, kendi evetşantısı vasıtasıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına akla yatkın ) değçalışmame meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis göre;

· Eğitim bilimi bir süreçtir.

· Eğitim bilimi sürecinde, kişinin davranışlarının istenilen yönde değçalışmatirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değçalışmame kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde kişinin kendi evetşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç esas öğesi vardır.

1. Yalnızç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim bilimi amaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve kıymetlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı cemi kültürler için benzeridır. Yalnızçların içeriği ve öğrenme için kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre göre değçalışmaebilir, ama sürecin doğkakımı değçalışmamez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih boyunca birfena filozof ve eğitimci, eğitimin ne olduğuna dayalı farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuşdolaşma. Hasetmüzde ise eğitimin ikrar edilen ölçünlü tanılamamı şudur: Eğitim bilimi, kişinin davranışlarında kendi evetşantıları vasıtasıyla kasıtlı olarak istendik davranış değçalışmaikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın ortamında eğitime dayalı bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi evetşantıları vasıtasıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değçalışmaikliği” ve “müddetç” kadar kelimeler eğitimin asıl taşlarıdır.

Eğitim bilimi, insan için yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere akla yatkın olabileceği kadar istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin çalışmaletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği kadar gelişigüzel de olabilir. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek meslek, dershane, eğitim merkezleri kadar mekânlarda verilen eğitim formal; kişinin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır eğitim ise informal eğitidir. Doğrusu eğitim sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine göre sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim cereyan etmek üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda evet da kurumlarda belli bir niyet ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci idari bir kadro ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim ise bizatihi gelişen plansız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki birey bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir düzen olarak ele hileındığında ise eğitim sisteminin üç esas ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. çağlayık; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, tesisat, maliyet, personel kadar fiziksel unsurlardır. Müddetç; meslek ortamında gerçekleştirilen dersler, öğrenme evetşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde ihtisas, yeterlilik, yetki, imtihan meyveları kadar istenilen davranış değçalışmaiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir